Föreningen

 

 

Föreningen Mellerud-Holm-Järns hembygdsförening

bildades 1985. Mellerud och Holm var tidigare var sin förening.

I samband med sammanslagningen invigdes Museet.

 

 

 

Årets 2016 styrelse ser ut som följande

 

Ordförande Ingvar Asp

Vice ordförande Marja Jansson

Kassör Gustaf Eriksson

Sekreterare Anneli Andersson

Ledamot Anders Perme

Ledamot Lars Gustavsson

Ledamot Ingela Holmgren-Gerdén

 

Ersättare Monica Sloberg-Lundberg

Ersättare Birgitta Flodin

 

Vårt Årsmöte hade vi den 10:e mars