Arkivet

Släktforskningsarkivet


Arkivet finns på översta våningen i Tingshuset.

Vi har tre forskardatorer med AD, SVAR, Emiweb samt Ancestry abonnemang


I våra datorer finns även Sveriges Dödbok 1830-2020, Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970 och 1980, 1990, 2000 Emigranten 2001, Emibas samt Rotemannen

1910 som är den sista i raden av utgivna cd finns nu också hos oss.


Här finns forskarplatser med läsapparater för mikrofilm. Man kan sitta och forska själv eller be någon i personalen om hjälp.

 


Detta hittar du i hyllorna

Vi har ett unikt referensbibliotek med sockenböcker, släktböcker mm från hela Dalsland.

Vi har även böcker angående emigrationsforskning

 

Det finns tryckta vigselregister för Dalsland fram till 1860 och åren 1860–1920 som databas. Därutöver finns hembygdsböcker, släktböcker och sockenböcker att titta i. Karlstad och Växjö herdaminnen finns också att tillgå.

Elgenstjärnas adelskalender finns också hos oss.
Vi har även gamla gårdshandlingar från kommunen. Undrar du över en fastighet kanske vi har från just den. Vi håller nu på att inventera och föteckna detta material så att vi vet vad vi har. Och att det kan bli tillgängligt för dig. Vi har även foton från Malmqvist fotosalong från 1962 till 2000.

2022 fick vi även in Evert Magnusson och Yngve Elanders fina fotosamling. Den håller som bäst på att scannas in.