Föreningen

Föreningen Mellerud-Holm-Järns hembygdsförening bildades 1983. Mellerud och Holm var tidigare var sin förening. I samband med sammanslagningen invigdes Museet.2023 års styrelse ser ut som följande


Ordförande                       Ingvar Asp

Vice ordförande               May-Britt Björkstål

Kassör                              Anders Perme

Sekreterare                      

Ledamot                           Gunvor Järpemark

Ledamot                           Christine Andersson

Ledamot                           Ingela Holmgren-Gerdén

Ledamot                           Monica Johansson


Ersättare                          Lars Stålborg

Ersättare                          Anna StålborgFöreningens GDPR-policy

Antagen den

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), som lag i alla medlemsländer.


Mellerud Holm Järns hembygdsförening (i fortsättningen förkortat MHJ) behöver för att bedriva löpande föreningsarbete följande personuppgifter från medlemmarna: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer. I medlemsförteckningen registrerar vi även när medlemskapet började, senaste betalningstillfälle för medlemsavgiften. Personuppgifter behövs också i samband med kurser/utbildningar/konferenser/utflykter mm och då eventuellt kompletterade med personnummer eller ålder efter särskild begäran från aktuella medlemmar för varje tillfälle. Personuppgifterna finns då på separata förteckningar. Dessa uppgifter behövs för att MHJ skall kunna erhålla bidrag och för statistik. Uppgifter kan också förekomma i publikationer och databaser för släktforskningsändamål. Exempel är släktböcker och skrifter som MHJ publicerar. EU-förordningen medger lagring av personuppgifter för ”arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål”.

Personuppgifter inhämtar MHJ i huvudsak direkt från medlemmarna men de kan uppdateras från offentliga register så som Eniro.

Medlem kan när som helst begära ut uppgifter om vad MHJ har registrerat om medlemmen. Svar från MHJ skall ske snarast eller senast inom en månad. Om medlem upptäcker felaktiga uppgifter eller önskar att uppgift skall strykas skall MHJ åtgärda detta.

Medlems personuppgifter avregistreras i samband med upphörande av medlemskap, förutsatt att inte lag eller avtal föreskriver annat.

MHJ:s styrelse har tillgång till medlemmarnas personuppgifter och i aktuella delar även MHJ:s avtalspartner så som Vuxenskolan.

Medlem som har frågor eller synpunkter vänder sig till info@mellerudsmuseum.com.


(Mer detaljerad information om GDPR finns på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se)