Ingevaldssläkten

Ingevaldssläkten är en släkt med sitt ursprung i Örs socken i Dalsland

Den utgår ifrån prosten Ingevaldus Laurentii som var verksam i Örs socken och ägde med sannolikhet gården Berga.

Olof Ljung har utrett denna släkt i två band. De första kom på 60-talet och de reviderade upplagorna kom 1994 och 1996.

Olof Ljung arbetade med del III och IV innan han gick bort 2012.

Det finns fortfarande böcker kvar av de reviderade.

Hembygdsföreningen ämnar fortsätta samla in uppgifter om denna släkt i en stor databas.

Vi hoppas också kunna kartlägga den med hjälp av DNA.

Vi letar efter manliga ättlingar i rakt nedstigande led som är intresserade av att topsa sig via Family Tree DNA.

Det är den manliga sidan som ska vara obruten så att vi kan hitta rätt Y-DNA.