Melleruds Museum

För att se aktuella öppettider gå till kontaktsidan

Släktforskning

Arkivet

Arkivet finns på översta våningen i Tingshuset.

Vi har tre forskardatorer med AD, SVAR, Emiweb samt Ancestry abonnemang.
I våra datorer finns även Sveriges Dödbok 1830-2020, Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970 och 1980, 1990, 2000 Emigranten 2001, Emibas samt Rotemannen.

1910 som är den sista i raden av utgivna cd finns nu också hos oss.

Här finns forskarplatser med läsapparater för mikrofilm. Man kan sitta och forska själv eller be någon i personalen om hjälp.

I våra hyllor

Vi har ett unikt referensbibliotek med sockenböcker, släktböcker mm från hela Dalsland. 
Vi har även böcker angående emigrationsforskning.

Det finns tryckta vigselregister för Dalsland fram till 1860 och åren 1860–1920 som databas. Därutöver finns hembygdsböcker, släktböcker och sockenböcker att titta i. Karlstad och Växjö herdaminnen finns också att tillgå.

Elgenstjärnas adelskalender finns också hos oss.

Gamla gårdshandlingar från kommunen finns också. Undrar du över en fastighet kanske vi har från just den. Vi håller nu på att inventera och föteckna detta material så att vi vet vad vi har. Och att det kan bli tillgängligt för dig. Vi har även foton från Malmqvist fotosalong från 1962 till 2000.

2022 fick vi även in Evert Magnusson och Yngve Elanders fina fotosamling. Den håller som bäst på att scannas in.

Ingevaldssläkten

Ingevaldssläkten är en släkt med sitt ursprung i Örs socken i Dalsland

Den utgår ifrån prosten Ingevaldus Laurentii som var verksam i Örs socken och ägde med sannolikhet gården Berga.

Olof Ljung har utrett denna släkt i två band. De första kom på 60-talet och de reviderade upplagorna kom 1994 och 1996.

Olof Ljung arbetade med del III och IV innan han gick bort 2012.

Det finns fortfarande böcker kvar av de reviderade.

Hembygdsföreningen ämnar fortsätta samla in uppgifter om denna släkt i en stor databas.

Vi hoppas också kunna kartlägga den med hjälp av DNA.

Vi letar efter manliga ättlingar i rakt nedstigande led som är intresserade av att topsa sig via Family Tree DNA.

Det är den manliga sidan som ska vara obruten så att vi kan hitta rätt Y-DNA.