Melleruds Museum

För att se aktuella öppettider gå till kontaktsidan

Museet

Boendemiljöer

Den 11 maj 1985 invigdes Melleruds Museum, som sedan 1984, genom ett idogt arbete byggts upp av medlemmar ur den nybildade Mellerud–Holm-Järns hembygdsförening i Tingshusets andra våning.
Redan från 1920-talet har allmogesamlingar förvarats på Tingshusets vind, men det är först nu som dessa kommit till sin rätt i det nya museets olika rumsmiljöer.

 I museet kan man se miljöer från olika tidsepoker. På första våningen finns en backstuga där de fattiga bodde, ofta stora familjer i ett enda rum.

I bondens kök håller man på med bak och vävning. Det svarta taket vittnar om rök från spisen och från stickan i lysekärringen.

Boendemiljöer

Finrummet i museets högreståndsmiljö speglar de förmögnas villkor, som märkbart avviker från backstugefolkets.

Hantverksgatan

På nästa våning har vi Hantverksgatan där man kan titta in hos smeden, skräddaren, skomakaren eller strykerskan med flera andra gamla yrkesgrupper.

 Inne på logen står tröskarna med sina slagor och i ladorna på båda sidor finns höns med kycklingar och pigan och drängen vänslas i höet.

Affärsverksamhet

Runt det lilla torget finns en handelsbod med allt som brukade finnas i en affär förr i tiden. Här ligger också fotografens salong och telefonväxeln.

I Dalaborgsrummet finns en rekonstruktionsmodell av medeltidsborgen Dalaborg, som uppfördes 1304 vid Vänerns strand och brändes under Engelbrekts resning 1434.

I skolan med dess traditionella planscher och gamla läroböcker sitter den stränge skolläraren med pekpinnen i hand.