Emigration

Emigrationsforskning

Emigrationen från Dalsland var mycket stor. Ett av de största utvandrarlandskapen procentuellt sett. Sundals Härad var en av de tre största utvandrarhäradena i landet.


Utvandringen från Dalsland började på 1850-talet men var då mycket liten med endast ett fåtal familjer. Under 1860- och 70 talen ökade det sakta för att riktigt explodera på 1880-talet. Åren 1886-87 var riktigt svåra för Dalsland då toppen var som störst.


På Melleruds Museum försöker vi samla kunskaper om emigrationen från Dalsland och Sverige men också kunskap och material om vart emigranterna tog vägen. Vi har litteratur om emigration och även om områden i USA med många immigranter från Sverige.


I ett samarbete med SwedGen har vi en del amerikanska kyrkböcker förda av svensk-amerikanska präster i svenska lutherska kyrkor i USA. De fortsatte med sin bokföring av sina medlemmar ungefär som man gjort i Sverige.

Därav kan man följa de svenskar som anslöt sig till en svensk kyrka i USA på ett informativt sätt. Det finns även gravbilder från olika kyrkogårdar runt om i USA.


Är man intresserad av att leta i svensk-amerikanska kyrkböcker kan man komma till museet och få tillgång till de böcker vi har fotat. Vi har också en del naturalization papers.

Tidningen Svenska Amerikanaren Tribunen som utgavs i Chicago finns hos oss. Tidningar från 1936-1957.

I biblioteket finns även ett stort utbud av böcker angående emigrationen till USA och information om platserna de slog sig ner på..


Kyrkböcker från


CO Denver

CO Idaho Springs

CO Leadville

CO Longmont


RI Cranston

RI East Greenwich

RI Warwick


PA Houtzdale

PA Patton

PA Ridgway

PA Oil City


Mi Ironwood

Mi Bessemer


MN St.Paul 1st Lutheran

MN St.Paul Gloria Dei

MN Red Wing 1st Lutheran

MN Welch

MN East Union

MN West Union

MN Graceville

MN Nylunda

MN Vasa

MN Red Wing 1st covenant

MN Spring Garden

MN Scandia

MN Forest Lake

MN East & West Sveadal


NE Mead

NE Swedburg

NE Wahoo

NE Malmo

NE Lincoln 1st Lutheran